Mediation

“Hoe is het mogelijk dat het zo hoog is opgelopen”.

“Vroeger konden we prima door één deur, maar nu is het mot bij zelfs de kleinste dingen”.

De kwesties waar mensen zulke uitspraken doen, daar kan ik als mediator het meest bijdragen aan een oplossing. Bij mediation kiest u zelf welke oplossingen voor u aanvaardbaar zijn. Ik onderzoek waar de problemen zitten, wat er misgaat in de communicatie, en waar de ruimte zit voor oplossingen. Ik beslis dus niet wat u moet doen.

In welke situaties heeft u iets aan mediation?

Op het werk en in het onderwijs. U kunt denken aan aanvaringen tussen collega’s, wrijving met relaties, spanning, botsende visies, irritatie, escalatie of zelfs afscheid.

In relatie, buurt, club en familie. Denk bijvoorbeeld aan oude pijnpunten, heftige meningsverschillen en als er concrete kwesties moeten worden opgelost met oog voor elkaars belangen en gevoelens.

Wat u kunt verwachten

Ik bied een gratis kennismakingsgesprek aan, zodat u weet wat u kunt verwachten, en kunt beoordelen of u vertrouwen heeft in mij. Dat is een gesprek van een half uur voor beide partijen samen. Daarna kunt u beslissen of u met de mediation wilt starten. Klik hier om contact op te nemen.

U kunt tijdens de mediation vrijelijk uw gedachten en ideeën opperen. Pas als u een overeenkomst bereikt leggen we afspraken vast.

Mediation is meestal sneller en goedkoper dan een gang naar de rechtbank, en biedt meer uitzicht op een bevredigende oplossing voor de lange termijn. Het is echter geen wondermiddel voor alle conflicten. Als u beslist een uitspraak van een derde wilt wie er gelijk heeft, is een andere weg geschikter.

Feedback van een cliënt:

“Correct, transparant, en zorgvuldige afhandeling” – Mw. S.

Locatie

Mediation vindt plaats op neutraal terrein, ik zorg voor een geschikte ruimte. Een ruimte in of nabij Hilversum is inbegrepen in het uurtarief. Buiten Hilversum komen de kosten voor een ruimte bovenop het uurtarief.

Mediationovereenkomst

Bij de start van de mediation tekenen we een mediationovereenkomst. Daarin leggen we afspraken vast over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en nog een aantal andere zaken.

Vaststellingsovereenkomst

Afspraken worden aan het eind vastgelegd in een (vaststellings-)overeenkomst. Het is altijd de bedoeling dat u rustig nadenkt voordat u tekent en dat u zich goed informeert over wat u precies afspreekt.

Tarief

Voor particulieren en zakelijke klanten: 140 euro per uur voor beide partijen samen. Voor particulieren is dit inclusief BTW. U kunt deze kosten naar eigen inzicht onderling verdelen. Onder het uurtarief vallen de uren die besteed worden aan mediationsessies en aan het opstellen van documenten.

Voor een eerste mediationsessie factureer ik minimaal 90 minuten. Voor vervolgsessies geldt een minimum van 45 minuten, tenzij anders afgesproken.

Buiten Hilversum komen hier de kosten van een locatie (zie boven) bij, en voor mediations op >15 km buiten Hilversum reistijd en reiskosten.

Toevoeging

Cliënten met een laag inkomen komen mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde mediation. Neemt u contact met mij op voor de mogelijkheden.

Reglementen mediation

U kunt hier het privacystatement als .pdf downloaden. Mediationovereenkomst, reglementen en dergelijke stuur ik graag op verzoek toe, en sowieso altijd bij de start van een mediation.